Les districts de Madagascar

Les districts de Madagascar

Dans la politique de décentralisation et le développement territorial, l’Etat Malgache a mis en place les districts que sont les subdivisions administratives des régions, les chefs de régions ainsi que les chefs des districts sont nommés par l’Etat.

Les districts par région sont :

22-regions madagascar - Car rental MadagacarAlaotra-Mangoro : Ambatondrazaka, Amparafaravola, Andilamena, Anosibe An’ala, Moramanga

Amoron’i Mania : Ambatofinandrahana, Ambositra, Fandriana, Manandriana

Analamanga : Ambohidratrimo, Andramasina, Anjozorobe, Ankazobe, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo-Renivohitra, Manjakandriana

Analanjirofo : Fenoarivo Atsinanana (Fenerive-Est), Mananara Avaratra – (Mananara-Nord), Maroantsetra, District de Nosy Boraha (Sainte Marie), Soanierana Ivongo, Vavatenina

Androy : Ambovombe-Androy, Bekily, Beloha, Tsihombe

Anosy : Amboasary-Atsimo, Betroka, Taolanaro (Taolagnaro, Fort-Dauphin)

Atsimo-Andrefana : Ampanihy, Ankazoabo, Benenitra, Beroroha, Betioky-Atsimo, Morombe, Sakaraha, Toliara I, Toliara II

Atsimo-Atsinanana : Befotaka, Farafangana, Midongy Atsimo, Vangaindrano, Vondrozo

Atsinanana : Antanambao Manampotsy, Mahanoro, Marolambo, Toamasina I, Toamasina II, Vatomandry, Vohibinany (Brickaville)

Betsiboka : Kandreho, Maevatanana, Tsaratanana

Boeny : Ambato-Boeny, Mahajanga I, Mahajanga II, Marovoay, Mitsinjo, Soalala

Bongolava : Fenoarivobe, Tsiroanomandidy

Haute Matsiatra : Ambalavao, Ambohimahasoa, Fianarantsoa, Ikalamavony, Isandra, Lalangina, Vohibato

Ihorombe : Iakora, Ihosy, Ivohibe

Itasy : Arivonimamo, Miarinarivo, Soavinandriana

Melaky : Ambatomainty, Antsalova, Besalampy, Maintirano, Morafenobe

Menabe : Belo sur Tsiribihina, Mahabo, Manja, Miandrivazo, Morondava

Diana : Ambanja, Ambilobe, Antsiranana I  (Diego-Suarez), Antsiranana II, Nosy Be

Sava : Andapa, Antalaha, Sambava, Vohemar

Sofia : Analalava, Antsohihy, Bealanana, Befandriana Avaratra (Befandriana-Nord), Boriziny (Port Bergé), Mampikony, Mandritsara

Vakinankaratra : Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe I, Antsirabe II, Betafo, Faratsiho, Mandoto

Vatovavy-Fitovinany : Ifanadiana, Ikongo, Manakara, Mananjary, Nosy Varika, Vohipeno


Visitez Madagascar avec  nous, Magma |Car Rental Madagascar ! Contactez-nous