The districts of Madagascar

The districts of Madagascar
In the policy of decentralization and territorial development, the Malagasy State has set up the districts which are the administrative subdivisions of the regions, the heads of regions and the heads of the districts are appointed by the State.
The districts by region are:

22-regions madagascarAlaotra-Mangoro : Ambatondrazaka, Amparafaravola, Andilamena, Anosibe An’ala, Moramanga

Amoron’i Mania : Ambatofinandrahana, Ambositra, Fandriana, Manandriana

Analamanga : Ambohidratrimo, Andramasina, Anjozorobe, Ankazobe, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo-Renivohitra, Manjakandriana

Analanjirofo : Fenoarivo Atsinanana (Fenerive-Est), Mananara Avaratra – (Mananara-Nord), Maroantsetra, District de Nosy Boraha (Sainte Marie), Soanierana Ivongo, Vavatenina

Androy : Ambovombe-Androy, Bekily, Beloha, Tsihombe

Anosy : Amboasary-Atsimo, Betroka, Taolanaro (Taolagnaro, Fort-Dauphin)

Atsimo-Andrefana : Ampanihy, Ankazoabo, Benenitra, Beroroha, Betioky-Atsimo, Morombe, Sakaraha, Toliara I, Toliara II

Atsimo-Atsinanana : Befotaka, Farafangana, Midongy Atsimo, Vangaindrano, Vondrozo

Atsinanana : Antanambao Manampotsy, Mahanoro, Marolambo, Toamasina I, Toamasina II, Vatomandry, Vohibinany (Brickaville)

Betsiboka : Kandreho, Maevatanana, Tsaratanana

Boeny : Ambato-Boeny, Mahajanga I, Mahajanga II, Marovoay, Mitsinjo, Soalala

Bongolava : Fenoarivobe, Tsiroanomandidy

Haute Matsiatra : Ambalavao, Ambohimahasoa, Fianarantsoa, Ikalamavony, Isandra, Lalangina, Vohibato

Ihorombe : Iakora, Ihosy, Ivohibe

Itasy : Arivonimamo, Miarinarivo, Soavinandriana

Melaky : Ambatomainty, Antsalova, Besalampy, Maintirano, Morafenobe

Menabe : Belo sur Tsiribihina, Mahabo, Manja, Miandrivazo, Morondava

Diana : Ambanja, Ambilobe, Antsiranana I  (Diego-Suarez), Antsiranana II, Nosy Be

Sava : Andapa, Antalaha, Sambava, Vohemar

Sofia : Analalava, Antsohihy, Bealanana, Befandriana Avaratra (Befandriana-Nord), Boriziny (Port Bergé), Mampikony, Mandritsara

Vakinankaratra : Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe I, Antsirabe II, Betafo, Faratsiho, Mandoto

Vatovavy-Fitovinany : Ifanadiana, Ikongo, Manakara, Mananjary, Nosy Varika, Vohipeno


Visit Madagascar with us, Magma |Car Rental Madagascar ! Contact us