Analanjirofo

Analanjirofo

Fenerive Est : Fenerive Est, Mahambo, Ambodimanga II, Ampasina Maningory, Ambatoharanana, Vohilengo, Saranambana, Ampasimbe Manantsatrana, Miorimivalana, Vohipeno, Antsiatsiaka, Mahanoro

Mananara-Avaratra:  Mananara-Avaratra, Ambodivoanio, Imorona, Antanambaobe, Antanananivo, Manambolosy, Ambodiampana, Sandrakatsy, Tanibe, Ambatoharanana, Antanambe, Saromaona, Vanono, Andasibe I

Maroantsetra : Maroantsetra, Anjanazana, Manambolo, Andranofotsy, Antakotako, Ankofa, Ambinanitelo, Anjahana, Ambanizana, Mahalevona, Voloina, Ankofabe, Antsirabe Sahatany, Rantabe, Morafeno, Androndrono, Ambodimanga Rantabe, Anandrivola

Sainte Marie

Soanierana Ivongo : Soanierana Ivongo, Fotsialanana, Antanifotsy, Ambodiampana, Andapafito, Ambahoabe, Manompana, Antenina

Vavatenina : Vavatenina, Maromitety, Ambohibe, Ampasimazava, Anjahambe, Ambatoharanana, Andasibe, Miarinarivo, Sahatavy, Ambodimangavalo


Visit Madagascar with us, Magma |Car Rental Madagascar ! Contact us