Amoron’i Mania

Amoron’i Mania

Ambatofinandrahana : Ambatofinandrahana, Itremo, Fenoarivo, Soavina, Ambondromisotra, Ambatomifanongoa, Amborompotsy, Mandrosonoro, Mangataboahangy

Ambositra : Ambositra I, Ambositra II, Ankazoambo, Ivony Miaramiasa, Andina, Imerina Imady, Ivato, Tsarasaotra, Marosoa, Fahizay, Alakamisy Ambohijato, Kianjandrakefina, Ambalamanakana, Ilaka Centre, Ihadilanana, Ambatofitorahana, Antoetra, Mahazina Ambohipierenana, Sahatsiho Ambohimanjaka, Ambohimitombo I, Ambohimitombo II, Ambinanindrano, Vohidahy

Fandriana : Fandriana, Milamaina, Sahamadio Fisakana, Fiadanana, Tsarazaza, Tatamalaza, Ankarinoro, Sandrandahy, Mahazoarivo, Miarinavaratra, Betsimisotra, Alakamisy Ambohimahazo, Imito

Manandriana : Ambovombe Centre, Ambohimahazo, Anjoma Nandihizana, Ambohimilanja, Ambohipo, Anjoman’ankona, Vinany Andakatanikely, Talata Vohimena, Ambatomarina, Andakatany


Visit Madagascar with us, Magma |Car Rental Madagascar ! Contact us